GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG Nguyễn Thị Mỹ Linh1; Phan Thị Hồng Cẩm2 1 Giảng viên -Khoa Kinh tế- Du lịch 2 Sinh viên – Khoa Kinh tế-Du lịch ntmlinh@vnkgu.edu.vn phancam1703@gmail.com

19/03/2021 09:02:26 | Người đăng tin: ntnha