Đoàn viên khoa Thông tin và truyền thông hỗ trợ hoàn thành các bình nước thủy tinh mùa covid

21/03/2021 12:43:23 | Người đăng tin: dtkien
ĐVTN của khoa TT-TT hỗ trợ trường hoàn thành các các bình nước thủy tinh để kịp trao tận tay cho các em học sinh THPT trong tỉnh, để các em đựng nước đi học để ngăn ngừa Covid-19, Góp một phần bảo vệ môi trường, nói không với chai nhựa trong trường học.