Huy động tháng thanh niên năm 2021

19/03/2021 08:16:08 | Người đăng tin: dtkien
Khởi động tháng thanh niên năm 2021

Ban Thường vụ (BTV) Đoàn trường xây dựng kế hoạch hoạt động ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh ” năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau: Chủ đề “Môi trường không rác thải nhựa”