6 kỹ năng IT nóng nhất 2021, theo các CIO hàng đầu

20/03/2021 11:42:20 | Người đăng tin: nmduc
1. Điện toán đám mây, an ninh mạng và tư duy thiết kế 2. Phân tích và định hướng dữ liệu 3. Hiểu biết về quản lý tài chính và hợp đồng 4. Chuyên gia bảo mật và đám mây 5. Kiến trúc sư đám mây (Cloud Architects), có thể làm việc với các nhóm ứng dụng để thiết kế cơ sở hạ tầng và đường dẫn DevOps cho các ứng dụng. Đặc biệt, những kiến ​​trúc sư có chính kiến ​​và sẵn sàng tiếp nhận những công nghệ và cách làm mới. 6. Agile Managers/Product Owners, có thể giao tiếp, phát triển Câu chuyện của người dùng (User Stories), tổ chức và lập kế hoạch hiệu quả.

1. Điện toán đám mây, an ninh mạng và tư duy thiết kế

2. Phân tích và định hướng dữ liệu

3. Hiểu biết về quản lý tài chính và hợp đồng

4. Chuyên gia bảo mật và đám mây

5. Kiến trúc sư đám mây (Cloud Architects), có thể làm việc với các nhóm ứng dụng để thiết kế cơ sở hạ tầng và đường dẫn DevOps cho các ứng dụng. Đặc biệt, những kiến ​​trúc sư có chính kiến ​​và sẵn sàng tiếp nhận những công nghệ và cách làm mới.

6. Agile Managers/Product Owners, có thể giao tiếp, phát triển Câu chuyện của người dùng (User Stories), tổ chức và lập kế hoạch hiệu quả.