Top 8 công việc lương cao nhất ngành IT năm 2021

23/03/2021 10:18:41 | Người đăng tin: nmduc
PROJECT MANAGER, PRODUCT OWNER, SOFTWARE ARCHITECT, IT MANAGER, FULL-STACK DEVELOPER, DevOps ENGINEER, TESTER, BRIDGE SYSTEM ENGINEER

Project Manager là một trong những công việc lương cao nhất trong ngành IT. Chức danh này thường có ở các công ty Outsourcing với những trách nhiệm chính như sau:

  • Lập kế hoạch, quy trình làm ra sản phẩm phần mềm theo yêu cầu hoặc nhu cầu của khách hàng.
  • Sắp xếp quy trình, lịch làm việc của Developer, Tester và những vị trí liên quan, giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng và giao sản phẩm đúng hạn.
  • Theo dõi, kiểm soát công việc hằng ngày của từng thành viên trong team.
  • Giao tiếp với khách hàng, bao gồm báo cáo tiến độ, tình hình những phần việc đã hoàn thành, những lỗi đang gặp phải để có phương án giải quyết.
  • Quản lý chiến lược cho Team, bao gồm đưa ra mục tiêu, định hướng và quản lý rủi ro cho những dự án tiếp theo.