Cơ cấu tổ chức

01/05/2020 22:26:47 | Người đăng tin: ntnha
Khoa Thông tin và Truyền thông (TT&TT) - Trường Đại học Kiên Giang được thành lập năm 2015 . Nhiệm vụ của khoa là đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT&TT.

Tầm nhìn đến năm 2020, khoa là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học về CNTT&TT mạnh của cả nước, có vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho tỉnh.
 Mặc dù mới được thành lập, giảng viên chưa nhiều, nhưng Khoa TT & TT sở hữu một đội ngũ giảng viên có trình độ cao. Tổng số giảng viên trong khoa hiện có là 7 người là những giảng viên trẻ có tinh thần nhiệt quyết và tinh thần trách nhiệm công việc cao.

Hiện tại Khoa đã thành lập được bộ môn Công Nghệ thông tinĐịnh hướng đến năm 2020 Khoa sẽ thành lập thêm các bộ môn mới phục vụ theo nhu cầu năng lực và định hướng phát triển của Trường.