1680134983.png

Thông báo vv cho nghỉ dạy - học tham gia Đại hội CĐCS T...

Tác giả: admin || Thời gian: 30-03-2023 07:09:43

Thông báo số 58/TB-ĐHKG ngày 29/3/2023 về việc cho nghỉ dạy - học tham gia Đại hội Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Kiên Giang lần thứ II nhiệm kỳ 2023-...

1656031899.png

Kế hoạch về việc tổ chức ôn tập và thi cải thiện điểm ...

Tác giả: admin || Thời gian: 24-06-2022 07:51:39

Kế hoạch số 89/KH-ĐHKG ngày 23/6/2022 về việc tổ chức ôn tập và thi cải thiện điểm đối với SV đang học các chương trình ĐH chính quy 2 giai đoạn liên...

1655474430.jpg

Thời gian nghỉ hè năm học 2021 - 2022...

Tác giả: admin || Thời gian: 17-06-2022 20:59:33

Thông báo số 88/TB-ĐHKG ngày 16/6/2022 "Thời gian nghỉ hè năm học 2021 - 2022"....

1652843945.png

Thông báo về việc nghỉ dạy - học tham dự Họp mặt kỷ niệ...

Tác giả: admin || Thời gian: 18-05-2022 10:18:35

Thông báo về việc nghỉ dạy - học tham dự Họp mặt kỷ niệm 08 năm thành lập Trường Đại học Kiên Giang (21/5/2014 - 21/5/2022)....

1651043412.png

Về việc nghỉ Lễ Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao...

Tác giả: admin || Thời gian: 27-04-2022 14:10:12

Thông báo số 58/TB-ĐHKG 26/4/2022 Về việc nghỉ Lễ Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2022 Mọi thông tin chi tiết của Thông báo vui...

1649488567.png

Tổ chức đánh giá điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy ...

Tác giả: admin || Thời gian: 09-04-2022 14:16:07

...

1649076155.png

Thông báo Về việc nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịc...

Tác giả: admin || Thời gian: 04-04-2022 19:42:35

Thông báo Về việc nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch năm 2022...

1647250896.png

Kế hoạch kiểm tra công tác sinh viên nội trú, ngoại trú...

Tác giả: admin || Thời gian: 14-03-2022 16:41:36

...

1647250675.png

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho sinh viên đầ...

Tác giả: admin || Thời gian: 14-03-2022 16:37:55

...

1647181268.png

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2021 - 2...

Tác giả: admin || Thời gian: 13-03-2022 21:21:08

...