Kế hoạch về việc tổ chức ôn tập và thi cải thiện điểm đối với SV đang học các chương trình ĐH chính quy 2 giai đoạn liên kết giữa Trường ĐHKG và Trường ĐH Nha Trang

24/06/2022 07:51:39 | Người đăng tin: admin
Kế hoạch số 89/KH-ĐHKG ngày 23/6/2022 về việc tổ chức ôn tập và thi cải thiện điểm đối với SV đang học các chương trình ĐH chính quy 2 giai đoạn liên kết giữa Trường ĐHKG và Trường ĐH Nha Trang
1. Hình thức thi: Trực tuyến
 
2. Khung thời gian cụ thể:
- Rà soát học phần cải thiện và lập danh sách SV thi cải thiện: 23/6/2022 - 26/6/2022
- Xây dựng kế hoạch cấp Khoa: 27/6/2022 - 03/7/2022
- Nộp kế hoạch cấp Khoa, phân công CBCT về Phòng KT&ĐBCL: 04/7/2022
- Nhập lịch thi lên Hệ thống QLĐT: 05/7/2022 - 12/7/2022
- Tổ chức ôn tập và thi cải thiện, chấm điểm: 14/7/2022 - 29/7/2022
- Hoàn thành nhập điểm: 05/8/2022