CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA KGU ĐÃ XONG, BỘ GDĐT ĐỒNG Ý CHO ĐÁNH GIÁ NGOÀI

26/07/2021 19:21:51 | Người đăng tin: ntnha
CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA KGU ĐÃ XONG, BỘ GDĐT ĐỒNG Ý CHO ĐÁNH GIÁ NGOÀI, ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐÃ KHẢO SÁT XONG CUỐI THÁNG 4, KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHÍNH THỨC LÀ 16/5/2021 CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA KGU ĐÃ XONG, BỘ GDĐT ĐỒNG Ý CHO ĐÁNH GIÁ NGOÀI, ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐÃ KHẢO SÁT XONG CUỐI THÁNG 4, KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHÍNH THỨC LÀ 16/5/2021