Thông báo Khoa
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
Nghiên cứu khoa học

Công nghệ thông tin ngày nay thì không còn xa lạ với mọi người. Những năm gần đây thì ngành công nghệ thông tin của Việt Nam đã nằm trong top những nước tăng trưởng công nghệ thông tin nhanh nhất thế giới.

Hệ thống thông tin đa trị quyết định cảnh báo cháy rừng thông qua các mạng tự động,  công vụ SISFOREST  xây dựng HTTTĐT xác định các điểm có khả năng tăng cấp cảnh báo cháy.

<<<1>>>