Thông báo Khoa
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
Giảng dạy & học tập

“Ngày hội việc làm công nghệ thông tin 2017”quy tụ hơn 50 doanh nghiệp với 2.000 vị trí tuyển dụng là cơ hội lớn để sinh viên mở rộng cánh cửa nghề nghiệp trong tương lai.

 

 

Sinh viên thường xuyên theo dõi Thời khóa biểu trên website để cập nhật kịp thời những thay đổi (nếu có).

 

Sinh viên thường xuyên theo dõi Thời khóa biểu trên website để cập nhật kịp thời những thay đổi (nếu có).

Xem file đính kèm !

<<<1>>>