Thông báo Khoa
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
Quy định
Lịch làm việc khoa
08:55 | 19/04/2017

Quy định này ban hành kèm theo Quyết định số ............/QĐ-ĐHKG ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang. Theo đó, quy định về thời gian làm việc cảu CB-CNV trường Đại học Kiên Giang, cụ thể trong Khoa Thông Tin và Truyền Thông như sau:

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: 7g30 đến 11g30    

Chiều: 13g30 đến 17g

ĐT liên hệ: 0297.3611789 (gặp Thầy Hoàng – thư ký Khoa)