Thông báo Khoa
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
Liên hệ
Khoa TT & TT

 

Khoa Thông Tin & Truyền Thông

Phòng 203 - Trường Đại Học Kiên Giang   - SĐT: 0773. 611.789

320A Quốc Lộ 61, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang