Thông báo Khoa
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
Hội thảo quốc tế

Hội thảo sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Trường Đại học Thành phố Hồng Kông, đại diện các trường đại học trong và ngoài nước cùng lãnh đạo các cơ quan và ban ngành tại địa phương. Đặc biệt, Hội thảo còn có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học và CNTT.

<<<1>>>