THUẬT TOÁN MÃ HÓA CÓ THỂ TỪ CHỐI ThS Trịnh Lê Hoàng Tuấn

19/03/2021 09:14:57 | Người đăng tin: ntnha
Tóm tắt Mã hóa có thể từ chối (Deniable Encrytion ) là một giao thức mạnh mẽ, thiết yếu trong các giao thức mã hóa . Mã hóa có thể từ chối giúp người dùng có thể cung cấp thông tin mã hóa và giải mã không chính xác cho một tổ chức hay một người nào đó ,vẫn giải mã được thông điệp nhưng không đúng nội dung . Keywords: Deniable encrytion; mã hóa đối xứng; mã hóa bất đối xứng; thuật toán mã hóa.