Tích hợp dữ liệu từ ứng dụng khác: góc nhìn từ phầm mềm Quản lý Đoàn viên trường Đại học Kiên Giang ThS: Nguyễn Văn Rạng

19/03/2021 09:16:30 | Người đăng tin: ntnha
Tổng quan - Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống được phát triển vô cùng mạnh mẽ. Ngành công nghệ thông tin nói chung và lĩnh vực công nghệ mạng nói riêng đã cho ra đời nhiều ứng dụng, dịch vụ đặc biệt kể đến là dịch vụ “application as service”. Các giao dịch, tương tác đều thông qua môi trường internet nên việc chia sẻ, tích hợp dữ liệu giữa các ứng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên dữ liệu ở các phần mềm khác nhau sẽ được lưu trữ với cấu trúc và định dạng khác nhau. Dữ liệu của các ứng dụng thường lưu trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến hiện nay gồm: Microsoft Access, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server...Việc chia sẻ dữ liệu từ các ứng dụng khác nhau luôn là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Từ khóa: tích hợp dữ liệu; chia sẻ dữ liệu.