NCKH_Sinh Viên_ Xây dựng ứng dụng Game cải thiện tốc độ đánh máy của người dùng máy tính

17/03/2021 15:47:14 | Người đăng tin: ntnha
Trong thời đại hiện nay, tất cả các ngành nghề đều đòi hỏi việc sử dụng máy tính để nâng cao năng suất công việc vì thế kĩ năng tin học của người lao động cũng phải được nâng cao. Trong đó tốc độ đánh máy cũng góp phần nâng cao năng suất làm việc và tăng giá trị của bản thân.