Đội ngũ viên chức

13/03/2022 14:36:37 | Người đăng tin: admin

ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC 

Ths. Huỳnh Minh Trí
Giảng viên - Phó trưởng Khoa phụ trách
hmtri@vnkgu.edu.vn
0945466600
Lý lịch khoa học (
Tải về)

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
Giảng dạy các học phần:
+ Lập trình căn bản
+ Phân tích thiết kế thuật toán
+ Cấu trúc dữ liệu

KS. Trần Thị Như Ý
Thư ký Khoa
ttny@vnkgu.edu.vn
0787854236
Lý lịch khoa học (
Tải về)

Phụ trách: Công tác thư ký Khoa
Chức năng:
+ Tham mưu, tổng hợp giúp trưởng Khoa quản lý
và điều hành các công việc của khoa

Ths. Đào Thị Phấn
Giảng viên 
dtphan@vnkgu.edu.vn
0919201181
Lý lịch khoa học (
Tải về)

Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Giảng dạy các học phần:
+ Tin học cơ sở
+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
+ Lý thuyết đồ thị

 

Ths. Trịnh Lê Hoàng Tuấn
Giảng viên - Bí thư Đoàn trường
tlhtuan@vnkgu.edu.vn
0903883234
Lý lịch khoa học (
Tải về)

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
Giảng dạy các học phần:
+ Tin học cơ sở
+ Kiến trúc máy tính
+ Mạng máy tính

Ths. Nhan Thanh Nhã
Giảng viên 
ntnha-tt@vnkgu.edu.vn
0918298855
Lý lịch khoa học (
Tải về)

Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Giảng dạy các học phần:
+ Tin học cơ sở
+ Lập trình mạng
+ Trí tuệ nhân tạo

Ths. Nguyễn Minh Đức
Giảng viên 
nmduc@vnkgu.edu.vn
0986951757
Lý lịch khoa học (
Tải về)

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
Giảng dạy các học phần:
+ Lập trình hướng đối tượng
+ Lập trình di động
+ Java

Ths. Thái Đông Hồ
Giảng viên 
tdho@vnkgu.edu.vn
0916916965
Lý lịch khoa học (
Tải về)

Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Giảng dạy các học phần:
+ Tin học cơ sở
+ Cấu trúc dữ liệu
+ Hệ điều hành

Ths. Châu Ngọc Nhung
Giảng viên 
cnnhung@vnkgu.edu.vn
0919507188
Lý lịch khoa học (
Tải về)

Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Giảng dạy các học phần:
+ Lập trình hướng đối tượng
+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
+ Tin học cơ sở

TS. Nguyễn Bá Quang Lâm
Giảng viên 
nbqlam@vnkgu.edu.vn
0919999900
Lý lịch khoa học (
Tải về)

Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Giảng dạy các học phần:
+ Tin học cơ sở
+ Lý thuyết đồ thị
+ Lập trình Web

Ths. Đỗ Trung Kiên
Giảng viên 
dtkien@vnkgu.edu.vn
0979784848
Lý lịch khoa học (
Tải về)

Chuyên ngành: Khai thác tri thức từ dữ liệu
Giảng dạy các học phần:
+ Khai phá dữ liệu (Data Mining)
+ Nhập môn công nghệ phần mềm
+ Lập trình nhúng

Ths. Nguyễn Thị Hồng Yến
Giảng viên 
nthyen@vnkgu.edu.vn
0963204748
Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
Giảng dạy các học phần:
+ Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
+ Trí tuệ nhân tạo
+ Lập trình cho thiết bị di động

Ths. Võ Hoàng Nhân
Giảng viên 
vhnhan@vnkgu.edu.vn
0943245713
Lý lịch khoa học (
Tải về)

Chuyên ngành: Khoa học máy tính
Giảng dạy các học phần:
+ Lập trình Python
+ Xử lý ảnh và thị giác máy tính
+ Lập trình Web

CN. Võ Thiện Tiên
Trợ giảng - Bí thư Đoàn Khoa 
vttien@vnkgu.edu.vn
0969444043
Lý lịch khoa học (
Tải về)

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Phụ trách:
+ Quản lý các phòng máy tính
+ Trợ giảng cho các Giảng viên

Ths. Lê Quang Nhường
Giảng viên 
lqnhuong@vnkgu.edu.vn
Lý lịch khoa học (Tải về)
Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
Giảng dạy các học phần:
+ Tin học cơ sở
+ Lập trình căn bản
+ Nguyên lý Hệ điều hành
CN. Dương Thị Kim Ngân
Trợ giảng
dtkngan@vnkgu.edu.vn
0376270328
Lý lịch khoa học (
Tải về)

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Phụ trách:
+ Quản lý các phòng máy tính
+ Trợ giảng cho các Giảng viên

  KS. Nguyễn Thiện Chí
Trợ giảng
ntchi@vnkgu.edu.vn
0942089529
Lý lịch khoa học (
Tải về)

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
Phụ trách:
+ Quản lý các phòng máy tính
+ Trợ giảng cho các Giảng viên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN