Triển khai hình thức khai báo y tế phòng, chống Covid - 19

21/03/2021 12:45:31 | Người đăng tin: dtkien
Để giám sát chặt chẽ tình hình công tác phòng chống dịch Covid-19. Nhà trường yêu cầu các bạn SV toàn trường thực hiện khai báo y tế. Thời gian hoàn thành khai báo: trước 15h ngày 21/02/2021