Đoàn thể

24/05/2020 12:20:15 | Người đăng tin: vttien
Đoàn khoa Thông tin và Truyền thông là đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Kiên Giang với hơn 500 sinh viên theo học tập và sinh hoạt tại 20 chi đoàn chính quy. Hàng năm, Đoàn khoa phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa giúp sinh viên nâng cao kỹ năng rèn luyện cho bản thân và tính tập thể.

Chức năng, nhiệm vụ

Đoàn Khoa Thông tin và Truyền thông là đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Kiên Giang, lãnh đạo là Chi bộ Khoa Thông tin và Kỹ thuật và là một bộ phận của Khoa Thông tin và Truyền thông.  

Đoàn khoa có nhiệm vụ sau:

- Đại diện, chăm lo, lắng nghe ý kiến và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, sinh viên.

- Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống, và ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.

- Phối hợp với Hội sinh viên tổ chức các chương trình hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu khoa học, các khóa học huấn luyện kỹ năng, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức và hoàn thiện nhân cách.

- Phối hợp với khoa làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn; tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng.

- Phụ trách công tác phát triển Đảng trong sinh viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.

Các hoạt động chính của Đoàn khoa gồm:

- Triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: nâng cao ý thức trách nhiệm của ĐVTN đối với bản thân, gia đình và xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí phấn đấu cho ĐVTN cũng như tinh thần tự hào với truyền thống tuổi trẻ Kiên Giang nói riêng cũng như tuổi trẻ Việt Nam nói chung. Các hoạt động: nói chuyện về chính trị, cuộc thi tìm hiểu tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nhân vật lịch sử,…

- Thực hiện công tác hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học: hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho ĐVTN trong học tập và nghiên cứu khoa học. Một số hoạt động: cuộc thi tìm hiểu phương pháp học tập tín chỉ, các buổi hội thảo về nghiên cứu khoa học được tổ chức thường kỳ, các buổi sinh hoạt trao đổi giữa ĐVTN và ban lãnh đạo nhà trường…

- Tổ chức các hoạt động văn - thể: tạo sân chơi lành mạnh cho ĐVTN tham gia. Thông qua các hoạt động văn - thể giúp cho ĐVTN nâng cao phẩm chất, năng lực bản thân về mọi mặt, phát huy hết sở trường của ĐVTN. Một số hoạt động: các giải bóng đá, bóng chuyền, văn nghệ, trò chơi dân gian,… sinh viên Thông tin và Truyền thông hàng năm.

- Triển khai các hoạt động xã hội - tình nguyện: nâng cao ý thức của ĐVTN đối với bản thân và xã hội, qua đó không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân, góp một phần sức lực của mình cho xã hội kể từ khi còn trong môi trường Đại Học. Một số hoạt động: chương trình “Du khảo về nguồn”, “Tình nguyện vì cộng đồng”, “Thứ bảy thiện nguyện”, “Chủ nhật xanh”,…

- Công tác phát triển Đảng: luôn được BCH Đoàn khoa coi trọng. Số lượng các ĐVTN xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn được giới thiệu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Cơ cấu tổ chức:

Ban Chấp hành Đoàn khoa, nhiệm kỳ 2022 - 2024, gồm 11 đồng chí:

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nhiệm kỳ 2022 - 2024

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Võ Thiện Tiên

Bí thư

2

Trần Kim Đoan

P.Bí Thư

3

Huỳnh Trọng Phúc

Ủy viên BTV

4

Võ Công Định

Ủy viên BCH

5

Đặng Nguyễn Tiền Hậu

Ủy viên BCH

6

Tạ Thành Lộc

Ủy viên BCH

7

Đặng Thành Phát

Ủy viên BCH

8

Bùi Trọng Nguyễn

Ủy viên BCH

9

Huỳnh Khưu Thị Mỹ Duy

Ủy viên BCH

10

Ngô Thị Thanh Thùy

Ủy viên BCH

11

Hứa Thị Kim Ngân

Ủy viên BCH