Tổng quan

01/05/2020 22:26:47 | Người đăng tin: admin
Khoa Thông tin và Truyền thông (TT&TT) - Trường Đại học Kiên Giang được thành lập năm 2015. Nhiệm vụ của khoa là đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT&TT.

Khoa Thông tin và Truyền thông là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, nhân sự của Khoa gồm: 1 PGS.TS, 1 tiến sỹ, 3 nghiên cứu sinh, và 7 thạc sỹ, 1 thư ký. Khoa đang đào tạo 3 chuyên ngành là Công nghệ thông tin (CNTT), CNTT Thương mại điện tử và CNTT Công nghệ cao với tổng số khoảng 600 sinh viên, trong đó có khoảng 70 sinh viên cao đẳng và liên thông đại học, trên 20 sinh viên Campuchia và Lào cũng theo học tại trường.

- Mục tiêu đào tạo: đào tạo đội ngũ khoa học kỹ thuật trình độ đại học ngành CNTT, có đạo đức phẩm chất tốt, ý thức kỷ luật, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có tư duy sáng tạo, có khả năng tiếp cận và chuyển giao khoa học công nghệ tiến tiến trong và ngoài nước, có khả năng tự nhận thức và nghiên cứu khoa học, phát minh, sáng chế, thực hiện các đề tài, dự án CNTT, Sau khi học xong, người là các kỹ sư, cư nhân CNTT, làm việc tốt trong môi trường CNTT.

Trong chương trình học, tỷ lệ lý thuyết và thực hành mỗi phần chiếm khoảng 50% thời lượng, thời gian ở nhà tự nghiên cứu chủ yếu là thực hành để tạo ra sản phẩm CNTT đáp ứng yêu cầu môn học của giảng viên.

Phương thức liên kết doanh nghiệp: mời chuyên gia doanh nghiệp đến dạy các học phần/chuyên đề đáp ứng yêu cầu chuyên môn CNTT. Cử sinh viên tham gia thực tập tại donh nghiệp 2 tháng trước khi thực hiện hóa luận tốt nghiệp, thực hiện các khóa tham gia làm việc bán thời gian để nâng cao kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp và khởi nghiệp cho sinh viên.

- Cơ hội việc làm: đủ khả năng làm tại các công ty CNTT chuyên nghiệp, làm IT tại các doanh ngghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viên, phát thanh truyền hình, báo chí…, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, phổ thông

Hiện nay, sau khi tốt ngiệp đa số sinh viên đều có việc làm đúng chuyên môn, có thu nhập tốt vì rất thiếu nhân sự CNTT trong mọi lĩnh vực và cơ hội việc làm cao trong thời đại công nghiệp 4.0, đẩy mạnh hiện đại hóa