Hoạt động về nguồn Khoa Thông tin và Truyền thông năm 2020

21/03/2021 12:32:51 | Người đăng tin: dtkien
Nhằm tuyên truyền cho ĐVTN của Đoàn Khoa về tinh thần yêu quê hương đất nước. Tạo sự giao lưu giữa các ĐVTN Và phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, để các bạn có thêm một kỹ niệm đẹp trong quãng thời gian của tuổi trẻ.