Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập năm 2019 - 2020

11/09/2020 15:37:19 | Người đăng tin: ntnha
Vào lúc 2h ngày 11/09/2020 trường Đại học Kiên Giang tổ chức hội nghi tổng kết công tác cố vấn học tập năm 2019 - 2020,

Hội nghi có một số nội dung chính: Tổng kết công tác Cố vấn học tập năm 2019 -2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác cố vấn học tập năm 2020 - 2021.

 Bên cạnh đó có các bài tham luận: Nâng cao chất lượng công tác cố vấn học tập tại trường Đại học Kiên Giang; Vai trò của cố vấn học tập đối với hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên, thưc. Khoa Thông Tin & Truyền Thông cũng có một bài tham luản rất thiết thực "Thực trạng hiện nay và giải pháp nâng cao hiệu quả của cố vấn học tập" của ThS Đỗ Trung Kiên ; ....

Bài viết của thầy Kiên đề cập đến vai trò của CVHT trong học theo cơ chế tín chỉ và bài tham luận cũng đã đưa ra được những khó khăn và một số đề xuất rất thiết thực.