Kiên Giang đẩy mạnh chuyển đổi số

13/10/2023 23:30:23 | Người đăng tin: ntchi
Ngày 10/10, tại Trường Đại học Kiên Giang, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị Ngày Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang năm 2023 và ký kết các bản cam kết liên quan chuyển đổi số.

Hơn 200 đại biểu dự Hội nghị Ngày Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang năm 2023

Phát biểu tại hội nghị chuyển đổi số, ông Võ Minh Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang, cho biết: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc đang diễn ra rất mạnh mẽ, nó giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành.

TS. Nguyễn Hữu Thọ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang và ông Nguyễn Xuân Kiệm - Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Kiên Giang ký kết hợp tác

Thời gian qua, việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã đạt được các kết quả tích cực: Nhận thức và hành động về Chuyển đổi số có nhiều chuyển biến; Hạ tầng số được tăng cường đầu tư, tiếp tục được phát triển; Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến được triển khai hiệu quả, tỉ lệ phát sinh hồ sơ ngày càng tăng…

Bước đầu đã hình thành được nền tảng phục vụ phát triển chính quyền số các cấp, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh. Nhiều hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung được đưa vào triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

Theo TS. Nguyễn Hữu Thọ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang: ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Nhà trường là ưu tiên lựa chọn cho phương thức quản lý mới, phương thức tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ. Cho đến nay, Nhà trường sử dụng phầm mềm quản lý đào tạo và 8 phần mềm khác đang vận hành ở các lĩnh vực quản lý của Nhà trường và mang lại hiệu quả trong suốt thời gian qua.

Tại hội nghị, Sở Thông tin & Truyền thông và Trường Đại học Kiên Giang đã ký kết hợp tác với các nội dung như: Xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; Xây dựng phát triển Chính quyền số phát triển Kinh tế số và Xã hội số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghiên cứu triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước của các ngành, lĩnh vực phục vụ xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Phối hợp trong Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển đổi số cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Phối hợp đẩy mạnh các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, tập huấn kiến thức và kỹ năng số cho thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng trên toàn tỉnh, từ đó lan tỏa, phổ biến rộng rãi hơn về chuyển đổi số đến cộng đồng dân cư; Tạo điều kiện giới thiệu sinh viên ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Kiên Giang tham gia thực tập, thực tế tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Kiên Giang cùng các doanh nghiệp ký bản cam kết về cung cấp chữ ký số công cộng cho người dân

Đồng thời, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Kiên Giang cùng các doanh nghiệp ký bản cam kết về cung cấp chữ ký số công cộng cho người dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phấn đấu đến năm 2025, tỉ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50% và đạt 70% vào năm 2030.

NHƯ NGỌC