no-image.png

HỘI NGHỊ: DẠY TỐT - HỌC TỐT năm 2019-2020...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 19-03-2021 08:58:01

THỰC TRẠNG, NHỮNG THẾ MẠNH VÀ HẠN CHẾ, TỒN TẠI TRONG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC VÀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY - HỌC TẬP CỦA KHOA THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (tg: ThS Hu...

1599813439.jpg

Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập năm 2019 - 20...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 11-09-2020 15:37:19

Vào lúc 2h ngày 11/09/2020 trường Đại học Kiên Giang tổ chức hội nghi tổng kết công tác cố vấn học tập năm 2019 - 2020,...