no-image.png

TIẾP NHẬN VÀ TỔ CHỨC NHẬP HỌC ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN CHÍ...

Người đăng: ntnha || Thời gian: 27-07-2021 19:35:04

Tiếp nhân và tổ chức nhập học đối với tân sinh viên chính quy khóa 7, khóa học 20210 -2025...

no-image.png

Thông tư soo17/ Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Người đăng: ntnha || Thời gian: 26-07-2021 19:36:31

...

no-image.png

CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA KGU ĐÃ XONG, BỘ GDĐT ĐỒNG Ý CH...

Người đăng: ntnha || Thời gian: 26-07-2021 19:21:51

CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA KGU ĐÃ XONG, BỘ GDĐT ĐỒNG Ý CHO ĐÁNH GIÁ NGOÀI, ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐÃ KHẢO SÁT XONG CUỐI THÁNG 4, KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHÍNH TH...

no-image.png

Thay đổi thời gian thu học phí...

Người đăng: ntnha || Thời gian: 29-07-2021 14:28:08

...

no-image.png

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN...

Người đăng: ntnha || Thời gian: 27-07-2021 19:30:57

...

no-image.png

Quyết định về việc đánh giá học phần hình thức trực tuy...

Người đăng: ntnha || Thời gian: 26-07-2021 19:31:35

Quyết định của ban giám hiệu trường Đại học Kiên Giang về việc đánh giá học phần hình thức trực tuyến...