no-image.png

Thông báo nghỉ Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại h...

Tác giả: admin || Thời gian: 20-05-2024 13:33:46

Thông báo số 97/TB-ĐHKG ngày 17/5/2024 về việc nghỉ Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Kiên Giang (21/5/2014 - 21/5/2024). Thông tin chi tiết...

no-image.png

Kế hoạchTổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác -...

Tác giả: admin || Thời gian: 08-05-2024 09:38:40

Kế hoạch số 72/KH-ĐHKG ngày 26/4/2024 về Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ II, năm 2024...

no-image.png

Thông báo về tổ chức hội nghị đối thoại giữa LĐ Trường ...

Tác giả: admin || Thời gian: 23-04-2024 11:40:10

Thông báo số 72//TB-ĐHKG về tổ chức hội nghị đối thoại giữa LĐ Nhà Trường với SV năm học 2023-2024. Chi tiết xem file đính kèm....

no-image.png

Thông báo nghỉ Lễ ngày chiến thắng 30/4 và quốc tế lao ...

Tác giả: admin || Thời gian: 24-04-2024 11:38:01

Thông báo số 73/TB-ĐHKG về việc nghỉ Lễ ngày chiến thắng 30/4 và quốc tế lao động 01/5/2024. Chi tiết xem file đính kèm....

no-image.png

Thông báo về việc mở cửa Thư viện phục vụ độc giả ngoài...

Tác giả: admin || Thời gian: 17-03-2024 20:22:11

Căn cứ kết quả khảo sát của sinh viên về nhu cầu sử dụng không gian Thư viện ngoài giờ; Xét đề nghị của Trung tâm Thông tin và Thư viện về việc phục v...

no-image.png

Học phí năm học 2023 - 2024 và thu học phí Học kỳ 3 năm...

Tác giả: admin || Thời gian: 17-03-2024 20:20:58

Học phí năm học 2023 - 2024 và thu học phí Học kỳ 3 năm học 2023 - 2024...

no-image.png

Thông báo khởi công xây dựng công trình Cổng, nhà bảo v...

Tác giả: admin || Thời gian: 29-02-2024 09:23:08

Thông báo số 35/TB-ĐHKG ngày 28/02/2024 về việc khởi công xây dựng công trình Cổng, nhà bảo vệ Trường Đại học Kiên Giang....

no-image.png

Thông báo mở cửa Thư viện phục vụ độc giả ngoài giờ...

Tác giả: admin || Thời gian: 27-02-2024 14:49:31

Thông báo số 32/TB-ĐHKG ngày 26/02/2024 về việc mở cửa Thư viện phục vụ độc giả ngoài giờ. ...

1706588251.jpg

Thông báo nghỉ tết Âm lịch năm 2024...

Tác giả: admin || Thời gian: 30-01-2024 11:15:51

Trường Đại học Kiên Giang gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo số 14/TB-ĐHKG ngày 29/01/2024 về việc nghỉ tết Âm lịch năm 2024....

no-image.png

Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường 10 năm hình thành ...

Tác giả: admin || Thời gian: 16-01-2024 09:34:44

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-ĐHKG ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường "10 năm hình th...