no-image.png

Tích hợp dữ liệu từ ứng dụng khác: góc nhìn từ phầm mềm...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 19-03-2021 09:16:30

Tổng quan - Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống được phát triển vô cùng mạnh mẽ. Ngành công nghệ thông tin nói chung và lĩnh vực ...

no-image.png

THUẬT TOÁN MÃ HÓA CÓ THỂ TỪ CHỐI ThS Trịnh Lê Hoàng Tuấ...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 19-03-2021 09:14:57

Tóm tắt Mã hóa có thể từ chối (Deniable Encrytion ) là một giao thức mạnh mẽ, thiết yếu trong các giao thức mã hóa . Mã hóa có thể từ chối giúp ngườ...

no-image.png

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT TÁCH TỪ TRONG XỬ LÝ NGÔN NGỮ...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 19-03-2021 09:13:39

Tóm tắt—Tách từ là một quá trình xử lý nhằm mục đích xác định ranh giới của các từ trong câu văn, cũng có thể hiểu đơn giản rằng tách từ là quá trình ...

no-image.png

MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VẠN VẬT KẾT NỐI CHO KHOA THÔNG...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 19-03-2021 09:11:55

Abstract — The Internet of Things (IoT) has become one of the fastest growing fields in the Information Technology industry in the world. More and mor...

no-image.png

HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỰ ĐỘNG...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 19-03-2021 09:08:52

...

no-image.png

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜN...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 19-03-2021 09:02:26

...

no-image.png

MỘT SỐ KHÓ KHĂN TRONG GIẢNG DẠY TẠI KHOA THÔNG TIN – TR...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 19-03-2021 09:01:28

...

no-image.png

ITEM-BASED COLLABORATIVE FILTERING IN THE MULTI-CRITERI...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 17-03-2021 09:54:22

At present, the demand for consulting for users is increasing with diverse information. Multi-criteria Recommender system is one of the research goals...

no-image.png

Solution for Ordered Weighted Averaging Operator for Ma...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 17-03-2021 08:54:34

Abstract— In the recommender system, the most important is the decision-making solution to consulte for user. Depending on the type and size of data s...

no-image.png

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH ĐA TRỊ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 17-03-2021 08:44:59

Tóm tắt– Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu một tiếp cận mới về việc xây dựng mô hình cảnh báo cháy rừng dựa trên hệ thống thông tin quyết đị...