1616305267.jpg

Thanh niên tình nguyện hè năm 2020...

Tác giả: dtkien || Thời gian: 21-03-2021 12:38:05

Thanh niên tình nguyện hè là hành động góp phần cho sinh viên có thêm kỹ năng trong cuộc sồng và một phần đống góp cho xã hội...

1616304771.jpg

Hoạt động về nguồn Khoa Thông tin và Truyền thông năm 2...

Tác giả: dtkien || Thời gian: 21-03-2021 12:32:51

Nhằm tuyên truyền cho ĐVTN của Đoàn Khoa về tinh thần yêu quê hương đất nước. Tạo sự giao lưu giữa các ĐVTN Và phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi ...

1616304608.jpg

Hội thao Khoa Thông tin và Truyền thông chào mừng ngày ...

Tác giả: dtkien || Thời gian: 21-03-2021 12:30:08

Nhằm Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Chào đón các Tân sinh viên khóa 6. Được sự chỉ đạo của Đoàn trường Đại học Kiên Giang và Lãnh đạo khoa ...