no-image.png

Lý lịch khoa học ThS Nguyễn Minh Đức...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 21-07-2021 12:22:49

...

no-image.png

Lý lịch khoa hoc KS Trần Thị Như Ý...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 21-07-2021 09:26:01

...

no-image.png

Lý lich khoa học ThS Mai Quốc Trung Phó trưởng khoa TT ...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 19-07-2021 20:27:20

...

no-image.png

Lý lịch khoa học -ThS Nhan Thanh Nhã...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 19-07-2021 20:25:22

...

no-image.png

Lý lịch khoa học - ThS Châu Ngọc Nhưng...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 12-07-2021 21:18:48

...

1626700908.jpg

Lý lịch khoa học - ThS Đào Thị Phân...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 12-07-2021 20:22:26

ThS Đào Thị Phấn - Tổ trưởng tổ công đoàn ...

no-image.png

Lý lịch khoa học - ThS Nguyễn Bá Quang Lâm...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 12-07-2021 20:20:24

ThS Nguyễn Bá Quang Lâm...

1626101892.jpg

Lý lịch khoa học - ThS Đỗ Trung Kiên...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 12-07-2021 20:17:47

ThS Đỗ Trung Kiên - Bí thư đoàn khoa...

no-image.png

Lý lịch khoa học - ThS Thái Đông Hồ...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 12-07-2021 20:12:17

ThS Thái Đông Hồ...

no-image.png

Lý lịch khoa học - ThS Trịnh Lê Hoàng Tuấn...

Tác giả: ntnha || Thời gian: 12-07-2021 20:10:14

ThS Trịnh Lê Hoàng Tuấn - Phó bí thư đoàn trường...