no-image.png

Đoàn thể...

Tác giả: admin || Thời gian: 24-05-2020 12:20:15

Đoàn khoa TT & TT là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Cần Thơ. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa TT & TT và Đoàn Tr...

no-image.png

Hội đồng khoa...

Tác giả: phuc || Thời gian: 24-05-2020 12:17:59

Thông tin đang chờ cập nhật...

1599752039.jpg

Tổng quan...

Tác giả: admin || Thời gian: 01-05-2020 22:26:47

Khoa Thông tin và Truyền thông (TT&TT) - Trường Đại học Kiên Giang được thành lập năm 2015. Nhiệm vụ của khoa là đào tạo đại học, sau đại học, nghiên...

no-image.png

Chi bộ...

Tác giả: phuc || Thời gian: 01-05-2020 22:15:32

...